Oprócz nazwy te dwie formy pożyczania pieniędzy różnią się od siebie jeszcze innymi aspektami. Mianowicie kredyty oferować mogą tylko i wyłącznie banki, a reguluje to Prawo Bankowe, które także określa, że kredyt musi zostać zawarty pomiędzy dwiema stronami (bankiem a kredytobiorcą) poprzez pisemną umowę, gdzie musi być dokładnie opisany cel zaciąganego kredytu oraz okres spłaty tegoż to kredytu. Pożyczki zaś nie musza (w pewnych ograniczeniach) być zawierane w formie pisemnej (umowa ustna to przecież też umowa). Ponadto pożyczki można zaciągać na dowolny cel, a okres spłaty nie musi być dokładnie sprecyzowany. Pożyczki reguluje Kodeks Cywilny i mogą je udzielać zarówno banki jak i instytucje parabankowe oraz także prywatne osoby.

Dodatkowo obserwując rynek kredytowo-pożyczkowy, można dojść do wniosku, że często małe pożyczki udzielane są na wyższe rzeczywiste oprocentowanie niż kredyty. Taki fakt zaistniał ponieważ instytucje parabankowe często prócz odsetek życzą sobie dodatkowych opłat za swoje usługi, jak np. przypomnienie, harmonogram, czy wizytę domową w celu odebrania raty pieniężnej.
Jednakże od reguły są zawsze jakieś wyjątki. Nie każda pożyczka jest droga. Np. pożyczki społecznościowe to w tej chwili najtańsze pożyczki na rynku. Pożyczki takie są tańsze nawet od kredytów bankowych.